Bakgrunn


NLP ble introdusert og gjort kjent av Richard Bandler og John Grinder for snart 30 år siden. Grinder var den gang professor i språk ved University of California og Bandler var gestaltterapeut som utdannet seg videre innen psykologi og informatikk ved samme universitet.

De kraftfulle, men likevel enkle teknikkene er utarbeidet ved studier av hvordan fremragende mennesker innenfor sine områder tenker og kommuniserer. Dette kan også du ta del i!Teknikker


Teknikkene disse menneskene brukte lar seg «kopiere» og overføre til deg og meg, slik at vi også får adgang til uante ressurser i oss selv. Samtidig gjør de oss i stand til å assistere andre i å hente frem sitt potensial. NLP bygger alltid på det positive.

Den kunnskapen du tilegner deg om din og andres atferd, hjelper deg frem mot dine egne mål og drømmer på en forbløffende effektiv, rask og inspirerende måte. NLP berører alle livets områder og vil gi deg en bedre innsikt både privat og i yrkessammenheng. Styrken ved denne teknikken er at den er tilgjengelig for oss alle, og at den er lettfattelig og spennende på samme tid.


Navnet Nevro Lingvistisk Programmering kommer av de tre områdene som bringes sammen:


N Nevro fordi det handler om sammenhengen mellom våre nervebaner, informasjonen vi registrerer gjennom våre 5 sanser og måten vi lagrer informasjonen på:

  • Visuelt – det vi ser
  • Auditivt – det vi hører
  • Kinestetisk – det vi føler
  • Olfaktorisk – det vi lukter
  • Gustatorisk – det vi smaker

L Lingvistisk fordi vi uttrykker hvordan vi tenker gjennom språk og kroppsspråk og fordi det er en sammenheng mellom vårt sanseapparat og vårt språk.

P Programmering fordi vi programmerer oss selv gjennom de indre bildene vi lager, gjennom det vi sier til oss selv og gjennom det vi føler.

Programmering står for hvordan vi setter våre mål og danner våre tanke- og handlingsmønstre.

0